Kontakta oss

Fyll i formuläret till höger så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

 

Per Karlsson

070 732 72 15

Gustav Brydner 

076 029 91 62 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

anti-doping policy

 

Anti-doping policy

Core Gym Club tar helt avstånd från och förbjuder doping och användandet av otillåtna preparat på vår anläggning, såväl av personal som tränande hos oss. Med doping menar vi alla otillåtna preparat i syfte att höja prestationsförmågan och som definierats av World Anti-Doping Agency.

Core skall i alla avseenden förespråka en ren och hälsosam träning. Alla som jobbar hos oss ska vara medvetna om vår policy och det ska alltid finnas kunnig personal till hands för att hantera situationer där misstanke eller missbruk identifierats.

Core skall via sina medlemskontrakt, på vår hemsida och med en god kommunikation med våra kunder, sprida vår policy om en ren träning utan otillåtna preparat.

Core arbetar förebyggande för en ren träning utan otillåtna preparat genom utbildning av personal, samarbete med lokala och regionala organisationer och projekt.

Certifierade av Prodis (Prevention av doping i Sverige)

Core Gym Club är certifierade av Prodis (Prevention av doping i Sverige) och en del av deras anti-doping satsning 100% REN HÅRDTRÄNING. 

Läs mer om doping

Om du har frågor angående våra policys, ta kontakt med Per Karlsson på telefon 070-732 72 15 eller per@coregymclub.se